THỂ LỆ HỘI THI

THỂ LỆ HỘI THI

27 13/05/2020

THỂ LỆ HỘI THI

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

           1. Mục đích

- Chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), đồng thời đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW với chuyên đề năm 2020: Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Nâng cao nhận thức của Đoàn viên thanh niên về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những bài học, những lời dạy của Bác.

2Yêu cầu

          Tạo sân chơi vui tươi, lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên thanh niên, gắn kết các chi đoàn bộ phận, nhằm tập hợp đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia.

- Nội dung thi gắn liền với thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

        II. THỜI GIAN - ĐỐI TƯỢNG:

        1. Thời gian:

          - T 08g00 ngày 20/5/2020 đến 17g00 ngày 30/7/2020.

         2. Đối tượng dự thi:

          - Đoàn viên - thanh niên.

        III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, GIẢI THƯỞNG

        1. Nội dung

         - Tìm hiểu về cuộc đời của Hồ Chí Minh

- Tìm hiểu về sự nghiệp Cách mạng của Hồ Chí Minh

        2. Hình thức

      - Mỗi thí sinh tham gia thi trực tuyến chỉ tham gia 1 lần thi, trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 15 phút. Sau khi tham gia phần thi trắc nghiệm, thí sinh tiếp tục trả lời câu hỏi phụ  “Có bao nhiêu thí sinh đã tham gia hội thi”.

- Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức sẽ trao giải thưởng Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cho các thí sinh trả lời đúng các câu hỏi và có kết quả gần đúng nhất với đáp án của câu hỏi phụ.

        3. Giải thưởng mỗi đợt thi:

             - Giải I:       01 giải

- Giải II:      02 giải

- Giải III:     02 giải

- Giải khuyến khích:      05 giải

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

GIÁO VIÊN

Đoàn phường 7

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.