ÔN TẬP 6 BÀI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ĐỊNH KỲ

ÔN TẬP 6 BÀI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ĐỊNH KỲ

1,401 14/03/2019

‼️ THÔNG BÁO V/V THI ONLINE TÌM HIỂU 6 BÀI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐOÀN VIÊN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018 - 2019 ‼️

???? Nhằm thực hiện công tác nâng cao hiệu quả giáo dục, tuyên truyền 06 bài lý luận chính trị và củng cố lập trường, quan điểm chính trị trong Đoàn viên, Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Luật TP. HCM thông báo đến các Đoàn khoa, Đoàn các chương trình đào tạo đặc biệt và các Chi đoàn về việc thi online tìm hiểu 06 bài lý luận chính trị dành cho Đoàn viên học kỳ 2 – Năm học 2018 - 2019. Cụ thể như sau:

✍???? Đối tượng: Đoàn viên đã hoàn thành lớp học 6 bài lý luận chính trị (không bắt buộc đối với Đoàn viên vừa hoàn thành lớp học 6 bài lý luận chính trị trong năm học này).

⏰ Thời gian: Từ ngày 06/5/2019 đến hết ngày 08/5/2019.

???? Link cuộc thi: https://myaloha.vn/cuoc-thi/ulaw-6-bai-ly-luan-chinh-tri-doan-truong-dh-luat-tp-ho-chi-minh-82

???????? Chi tiết, xem tại: http://tuoitreluat.hcmulaw.edu.vn/index.php/van-ban/thong-bao/640-thong-bao-v-vi-c-thi-online-tim-hi-u-6-bai-ly-lu-n-chinh-tr-danh-cho-doan-vien-h-c-ky-2-nam-h-c-2018-2019

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn
Kim Yến

Tối ngày 7/5 thì đã không vô được . Bị văng ra không à

Xoá

GIÁO VIÊN

NGUYỄN TRUNG HIẾU

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.