Ngày hội Tiếng Anh - Tuổi trẻ Thủ Đức hội nhập và phát triển

20 câu 5 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

trương ngọc hạ

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

trương ngọc hạ

trương ngọc hạ

HẠNG

2

Số điểm 85%

Thời gian làm 00:01:11

trương ngọc hạ

trương ngọc hạ

HẠNG

1

Số điểm 95%

Thời gian làm 00:01:33

trương ngọc hạ

trương ngọc hạ

HẠNG

3

Số điểm 75%

Thời gian làm 00:03:12

 • 04

  Đinh Huỳnh Hoa Mai

  Số điểm: 65%

  Thời gian làm: 00:03:16

 • 05

  trương ngọc hạ

  Số điểm: 65%

  Thời gian làm: 00:04:53

 • 06

  Phương Nhi

  Số điểm: 60%

  Thời gian làm: 00:03:04

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan