ASEAN CULTURE DISCOVERY 2019

ASEAN CULTURE DISCOVERY 2019

185 18/09/2019

1.Đối tượng: Đoàn viên, thanh niên của các Chi đoàn trực thuộc Đoàn phường Tam Bình.

2.Thời gian thi:

+Bắt đầu 00g 00 phút ngày 23/9/2019.

+Kết thúc 00g 00 phút ngày 26/9/2019.

3.Nội dung thi: Cuộc thi tìm hiểu về các nội dung: kinh tế, địa lý, xã hôi, phong tục tập quán, các địa danh nổi tiếng của các quốc gia trong cộng đồng ASEAN. 

Tất cả câu hỏi và câu trả lời đều được thể hiện bằng ngôn ngữ Tiếng Anh.

4.Hình thức thi: Thi trực tuyến (đường dẫn https://myaloha.vn)

5.Công bố kết quả: 27/09/2019

6.Cơ cấu giải thưởng:

+ Cá nhân: Bao gồm 03 giải (nhất, nhì, ba) đối với 03 bài thi có điểm cao nhất trong thời gian nhanh nhất theo thứ tự lần lượt từ cao đến thấp.

+ Tập thể: Trong 10 bài thi có điểm cao nhất với thời gian nhanh nhất, chi đoàn nào có nhiều đoàn viên trong top 10 nhất sẽ được phần thưởng tập thể.

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

GIÁO VIÊN

trương ngọc hạ

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

Bài viết liên quan