ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT HK1-KHỐI 9

27 câu 20 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Phúc Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

kich khoa

kich khoa

HẠNG

2

Số điểm 96.30%

Thời gian làm 00:00:42

kich khoa

kich khoa

HẠNG

1

Số điểm 96.30%

Thời gian làm 00:00:37

kich khoa

kich khoa

HẠNG

3

Số điểm 96.30%

Thời gian làm 00:00:46

 • 04

  kich khoa

  Số điểm: 96.30%

  Thời gian làm: 00:00:59

 • 05

  kich khoa

  Số điểm: 96.30%

  Thời gian làm: 00:01:06

 • 06

  kich khoa

  Số điểm: 96.30%

  Thời gian làm: 00:01:13

BÌNH LUẬN

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan