Đề trắc nghiệm 2

50 câu 60 phút

Trạng thái:

Chọn đáp áp đúng nhất trong 4 đáp án. Đề thi trắc nghiệm gồm 50 câu, có thời gian làm bài là 60 phút.

Quý thầy, cô có thể chuyển qua câu dễ làm trước rồi sau đó quay lại câu chưa làm.

Mỗi người chỉ được làm một lần duy nhất.

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Đại học KHXN&NV đồng hành cùng pháp luật năm 2019

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Trang Phạm

Trang Phạm

HẠNG

2

Số điểm 98%

Trang Phạm

Trang Phạm

HẠNG

1

Số điểm 98%

Trang Phạm

Trang Phạm

HẠNG

3

Số điểm 98%

 • 04

  Trang Phạm

  Số điểm: 98%

 • 05

  Đào Quốc Anh

  Số điểm: 90%

 • 06

  Đào Quốc Anh

  Số điểm: 90%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan