đề thi thử 2

10 câu 60 phút

Trạng thái:

Đề thi gồm 10 câu trả lời trong thời gian 60 phút.

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Đại học KHXN&NV đồng hành cùng pháp luật năm 2019

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thanh An

Thanh An

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

Thanh An

Thanh An

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

Đại học KHXN&NV đồng hành cùng pháp luật năm 2019

Đại học KHXN&NV đồng hành cùng pháp luật năm 2019

HẠNG

3

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:02:47

 • 04

  Đại học KHXN&NV đồng hành cùng pháp luật năm 2019

  Số điểm: 80%

  Thời gian làm: 00:02:47

 • 05

  Trang Phạm Thị Phương

  Số điểm: 60%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 06

  Trang Phạm Thị Phương

  Số điểm: 60%

  Thời gian làm: 00:00:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan