đề thi thử 2

10 câu 60 phút

Trạng thái:

Đề thi gồm 10 câu trả lời trong thời gian 60 phút.

THAM GIA

GIÁO VIÊN

ĐH KHXH&NV ĐỒNG HÀNH CÙNG PHÁP LUÂT

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

ĐH KHXH&NV ĐỒNG HÀNH CÙNG PHÁP LUÂT

ĐH KHXH&NV ĐỒNG HÀNH CÙNG PHÁP LUÂT

HẠNG

2

Số điểm 80%

Thời gian làm 167

Thanh An

Thanh An

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 0

Trang Phạm Thị Phương

Trang Phạm Thị Phương

HẠNG

3

Số điểm 60%

Thời gian làm 0

 • 04

  Quách Ngọc Thiện

  Số điểm: 60%

  Thời gian làm: 0 phút

 • 05

  Huỳnh Quang Thịnh

  Số điểm: 60%

  Thời gian làm: 58 phút

 • 06

  Đạt Lê Thành

  Số điểm: 50%

  Thời gian làm: 113 phút

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan