Thể lệ cuộc thi

Thể lệ cuộc thi

414 01/03/2019

I. Đối tượng tham gia

Toàn thể CC-VC-NLĐ đang làm việc tại Trường.

Lưu ý: Lưu ý: Nhân sự Phòng TTPC-SHTT và Công đoàn Trường, Thầy, Cô thuộc Bộ môn Luật Quốc tế (Khoa Quan hệ quốc tế không được đăng ký tham gia cuộc thi) .

II. Cách thức tham gia

- Các đơn vị cử lực lượng tham gia cụ thể như sau:

+ Khoa/bộ môn: ít nhất 05 người/đơn vị;

+ Phòng/ban: ít nhất 03 người/đơn vị;

+ Các trung tâm: ít nhất 01 người/đơn vị.

- Đăng ký dự thi theo danh sách ghi đầy đủ thông tin cá nhân, tên đơn vị theo biểu mẫu và gửi về địa chỉ email: donghanhcungphapluat@hcmussh.edu.vn. hoặc gửi danh sách về Phòng Thanh Tra – Pháp chế – Sở hữu trí tuệ (Phòng TTPC-SHTT), B105, cơ sở Đinh Tiên Hoàng.

Thời hạn đăng ký: Trước 17 giờ 00 ngày 22/3/2019.

 

III. Thể lệ của vòng sơ khảo

1. Hình thức thi

Thi trắc nghiệm online gồm 50 câu hỏi (tổng điểm: 100 điểm). Mỗi câu hỏi thí sinh chọn 01 đáp án đúng nhất.

Vòng sơ khảo cuộc thi tập trung chủ yếu vào các nội dung sau:

- Luật Viên chức năm 2010;

- Luật Giáo dục đại học năm 2012;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018 có hiệu lực ngày 01/7/2019;

2. Cách thức thi online

- Trong thời gian 60 phút, các thí sinh hoàn thành 50 câu hỏi trắc nghiệm online theo đường link Ban Tổ chức (BTC) quy định (đường link sẽ được BTC thông báo và hướng dẫn cụ thể sau). Đường link thi online sẽ được mở vào lúc 08 giờ ngày 27/3/2019 và đóng lại vào lúc 17h00 ngày 31/3/2019.

- Mỗi thí sinh chỉ được làm bài thi 01 lần duy nhất. Mọi kết quả thi ở lần thứ hai trở đi được xem là không hợp lệ và không được tính điểm.

 

IV. Thể lệ của vòng chung kết

- BTC sẽ tổng hợp và chọn ra 4 đội có thành tích cao nhất để vào vòng chung kết. Đội thi có thành tích cao nhất là đội thi có tổng điểm của 03 thí sinh có điểm cao nhất cộng lại.

Lưu ý:  Trong trường hợp các đội thi có cùng số điểm, BTC sẽ tính tổng thời gian hoàn thành bài thi của 03 thí sinh có điểm cao nhất của đơn vị đó để chọn ra đội vào vòng chung kết hoặc hình thức khác do BTC quy định.

- Các đội có thành tích cao nhất chọn ra 03 thí sinh và 01 thí sinh dự bị (nếu cần), lập danh sách gửi BTC trước 16h00 ngày 04/4/2019 theo email: donghanhcungphapluat@hcmussh.edu.vn.

            Vòng chung kết gồm có 4 phần:

-         Phần 1: Giới thiệu đội thi.

-         Phần 2: Phần thi “Khởi động”.

-         Phần 3: Phần thi “ Vượt chướng ngại vật”.

-         Phần 4: Phần thi “Am hiểu pháp luật”.

Ngoài 03 văn bản pháp luật của vòng sơ khảo, nội dung thi vòng chung kết có thêm 02 văn bản quy định của Trường là:

- Quy chế về quản lý tài sản trí tuệ của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh (Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM) theo Quyết định số 01/QĐ-XHNV-TTPC-SHTT ngày 19 tháng 01 năm 2018 do Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM ban hành;

- Quy định trích dẫn và chống đạo văn của Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM theo Quyết định số 02/QĐ-XHNV-TTPC-SHTT ngày 19 tháng 01 năm 2018 do Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM ban hành.

1.      Thể lệ chi tiết phần 1: Giới thiệu đội thi

Các đội thi có 02 phút để giới thiệu về đội thi.

2.      Thể lệ và thang điểm chi tiết phần thi “Khởi động”

Phần thi “Khởi động” gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm, các đội bấm chuông giành quyền trả lời. Trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm. Các đội còn lại bấm chuông giành quyền trả lời, trả lời đúng được 5 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm.

3. Thể lệ và thang điểm chi tiết phần thi “Vượt chướng ngại vật”.

3.1. Thể lệ

- Có 08 dữ kiện hàng ngang (các dữ kiện đều liên quan đến từ khóa). Trả lời đúng mỗi câu hỏi dữ kiện: 15 điểm/hàng ngang, trả lời sai không bị trừ điểm.

- Các đội có thời gian 30 giây để xem trước các ô chữ.

- Các đội lần lượt chọn và trả lời từng dữ kiện hàng ngang, trả lời đúng được cộng 15 điểm; trường hợp đội chọn ô chữ trả lời sai, 03 đội còn lại được bấm chuông giành quyền trả lời. Trả lời đúng được cộng 10 điểm, sai không bị trừ điểm. Trong trường hợp đội thi trả lời sai, ô chữ hàng ngang đó không được mở.

- Từ khóa hàng dọc chỉ được đội thi bấm chuông trả lời sau khi 04 đội chọn và trả lời xong 04 dữ kiện hàng ngang. Sau khi kết thúc dữ kiện hàng ngang thứ 4, các đội thi có thể bấm chuông trả lời từ khóa hàng dọc bất kì lúc nào. Trả lời sai thì đội đó mất lượt chơi trong phần thi này.

            3.2. Cách tính điểm từ khóa hàng dọc

            Đội trả lời được từ khóa hàng dọc sẽ được cộng các ô hàng ngang còn lại chưa được chọn mở theo bảng điểm sau:

Trả lời từ khóa hàng dọc khi các ô chữ hàng ngang còn lại chưa được chọn mở

4 hàng ngang

50 điểm

3 hàng ngang

40 điểm

2 hàng ngang

30 điểm

1 hàng ngang

20 điểm

0 hàng ngang

10 điểm

           

4. Thể lệ và thang điểm chi tiết phần thi “Am hiểu pháp luật”.

4.1. Thể lệ

Có 04 tình huống được đưa ra. Mỗi đội thi giải quyết 01 tình huống. BTC lần lượt mời đại diện của từng đội lên bốc thăm thứ tự giải quyết tình huống.

Các đội thi có 05 phút để suy nghĩ, ghi đáp án lên bảng giấy được BTC cung cấp. Hết thời gian suy nghĩ đội thi trình bày đáp án của đội mình và trả lời câu hỏi của BTC. Quá 05 phút suy nghĩ, nếu đội thi vẫn chưa đưa ra được câu trả lời thì sẽ bị trừ điểm như sau: cứ mỗi 60 giây, đội thi bị trừ 10 điểm. Sau 05 phút lố thời gian, nếu đội thi không có câu trả lời thì mất quyền trả lời.

Thời gian đội thi trình bày câu trả lời xử lý tình huống pháp luật là 05 phút. BGK sẽ tính điểm cho mỗi nội dung trả lời đúng.

Các đội được phép sử dụng văn bản pháp luật để tra cứu căn cứ pháp lý.

4.2. Thang điểm

Tổng điểm:                                                                                      100 điểm

Cách trình bày:                                                                              10 điểm

(Trình bày logic, khoa học và dễ hiểu)

Nội dung trình bày:                                                                        70 điểm

(Phân tích được câu hỏi, trả lời đúng trọng tâm và áp dụng pháp luật một cách có am hiểu)

Cơ sở pháp lý:                                                                                  20 điểm

(Được sử dụng Luật nên phải dẫn đúng điểm, khoản, điều mới được tính điểm).

 

5. Điểm khuyến khích

Ngoài điểm của 03 phần thi, Ban giám khảo sẽ chấm thêm điểm trang phục, thể hiện được đồng đội. Điểm tối đa là 10 điểm được cộng trực tiếp vào tổng điểm cuối cùng của 04 đội tại vòng Chung kết.

 

VI. Một số lưu ý khác

- Thí sinh của các đội phải tham dự đúng thời gian BTC quy định.

- Thí sinh mặc trang phục lịch sự, khuyến khích mặc đồng phục thể hiện tính đồng bộ, đặc trưng nhận diện của đội thi.

- Thí sinh dự thi mang theo Thẻ làm việc, CMND hoặc giấy tờ minh chứng nhân thân để BTC đối chiếu với Phiếu đăng ký trước khi bước vào vòng thi.

         

 BAN TỔ CHỨC CUỘC THI


 

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

GIÁO VIÊN

Đại học KHXN&NV đồng hành cùng pháp luật năm 2019

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.