Tài liệu cuộc thi

Tài liệu cuộc thi

294 01/03/2019

* Vòng sơ khảo: Hình thức thi online gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm (100 điểm).

Nội dung thi tập trung vào các văn bản pháp luật sau:

- Luật Viên chức năm 2010;

- Luật Giáo dục đại học năm 2012;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giáo dục đại học năm 2018 có hiệu lực ngày 01/7/2019.

* Vòng chung kết:

Ngoài 03 văn bản pháp luật của vòng sơ khảo, nội dung thi vòng chung kết có thêm 2 văn bản quy định của Trường là:

- Quy chế về quản lý tài sản trí tuệ của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh (Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM) theo Quyết định số 01/QĐ-XHNV-TTPC-SHTT ngày 19 tháng 01 năm 2018 do Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM ban hành;

- Quy định trích dẫn và chống đạo văn của Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM theo Quyết định số 02/QĐ-XHNV-TTPC-SHTT ngày 19 tháng 01 năm 2018 do Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM ban hành.

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

GIÁO VIÊN

Đại học KHXN&NV đồng hành cùng pháp luật năm 2019

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.