Ôn tập từ vựng

5 câu 3 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Son Nguyen Hoang

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Son Nguyen Hoang

Son Nguyen Hoang

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:13

Son Nguyen Hoang

Son Nguyen Hoang

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:13

Son Nguyen Hoang

Son Nguyen Hoang

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:13

 • 04

  Son Nguyen Hoang

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:13

 • 05

  Son Nguyen Hoang

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:17

 • 06

  Son Nguyen Hoang

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:17

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan