chương chi trên

49 câu 45 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Diệu Hiền

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Dương Khánh Minh

Dương Khánh Minh

HẠNG

2

Số điểm 71.43%

Thời gian làm 00:07:49

Dương Khánh Minh

Dương Khánh Minh

HẠNG

1

Số điểm 71.43%

Thời gian làm 00:07:49

Dương Khánh Minh

Dương Khánh Minh

HẠNG

3

Số điểm 71.43%

Thời gian làm 00:07:49

 • 04

  Dương Khánh Minh

  Số điểm: 71.43%

  Thời gian làm: 00:07:49

 • 05

  Lam Gia Bao

  Số điểm: 71.43%

  Thời gian làm: 00:26:43

 • 06

  Lam Gia Bao

  Số điểm: 71.43%

  Thời gian làm: 00:26:43

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan