ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 11

30 câu 30 phút

Trạng thái:

HK 2 (2018 - 2019)

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Thế Phong Phan

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Vu Nguyen

Vu Nguyen

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:09

Thế Phong Phan

Thế Phong Phan

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

Vu Nguyen

Vu Nguyen

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:12

 • 04

  Huỳnh Nam

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:18

 • 05

  Vu Nguyen

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:21

 • 06

  Vu Nguyen

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:40

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan