ÔN TẬP ĐỊA LÍ

40 câu 35 phút

Trạng thái:

TỔNG HỢP

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Thế Phong Phan

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thế Phong Phan

Thế Phong Phan

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:08:03

Hoài Văn

Hoài Văn

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

Trần Tấn Trung

Trần Tấn Trung

HẠNG

3

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:04:00

 • 04

  Bùi Bảo

  Số điểm: 85%

  Thời gian làm: 00:15:45

 • 05

  Phúc Thịnh

  Số điểm: 85%

  Thời gian làm: 00:22:28

 • 06

  Hào Lâm

  Số điểm: 82.50%

  Thời gian làm: 00:04:31

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan