Ôn tập Tin học 8

25 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

bai tap hoc sinh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

kimthoa028

kimthoa028

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 58

kimthoa028

kimthoa028

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 57

kimthoa028

kimthoa028

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 59

 • 04

  kimthoa028

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 60 phút

 • 05

  kimthoa028

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 61 phút

 • 06

  kimthoa028

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 65 phút

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan