Trắc nghiệm anh văn 12 unit 1

15 câu Không giới hạn

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Mỹ Duyên

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Huỳnh minh đạt

Huỳnh minh đạt

HẠNG

2

Số điểm 46.67%

Thời gian làm 00:02:36

Huỳnh minh đạt

Huỳnh minh đạt

HẠNG

1

Số điểm 66.67%

Thời gian làm 00:03:16

Nguyễn Trọngg Hiếu

Nguyễn Trọngg Hiếu

HẠNG

3

Số điểm 26.67%

Thời gian làm 00:00:31

 • 04

  Mỹ Duyên

  Số điểm: 20%

  Thời gian làm: 00:00:23

 • 05

  Bùi Thị Thủy

  Số điểm: 0%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 06

  Mỹ Duyên

  Số điểm: 0%

  Thời gian làm: 00:00:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan