Trắc nghiệm anh văn 12 unit 1

15 câu Không giới hạn

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Mỹ Duyên

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

12A13 - 07 - HUỲNH MINH ĐẠT

12A13 - 07 - HUỲNH MINH ĐẠT

HẠNG

2

Số điểm 46.67%

12A13 - 07 - HUỲNH MINH ĐẠT

12A13 - 07 - HUỲNH MINH ĐẠT

HẠNG

1

Số điểm 66.67%

Trịnh Phạm Minh Phương

Trịnh Phạm Minh Phương

HẠNG

3

Số điểm 46.67%

 • 04

  Nguyễn Trọngg Hiếu

  Số điểm: 26.67%

 • 05

  Mỹ Duyên

  Số điểm: 20%

 • 06

  Bùi Thị Thủy

  Số điểm: 0%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan