MÔ HỌC - Biểu mô

45 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

De Roz3

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

De Roz3

De Roz3

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:03:48

De Roz3

De Roz3

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

De Roz3

De Roz3

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:05:11

 • 04

  De Roz3

  Số điểm: 28.57%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 05

  De Roz3

  Số điểm: 24.44%

  Thời gian làm: 00:14:22

 • 06

  De Roz3

  Số điểm: 0%

  Thời gian làm: 00:00:05

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan