test bài cũ

15 câu 10 phút

Trạng thái:

15 câu trong vòng 10 phút, e có thể làm nhiều lần khi nào đủ 13/15 câu là được rồi hehe

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Mỹ Lệ

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thảo Nguyên Huỳnh Ngọc

Thảo Nguyên Huỳnh Ngọc

HẠNG

2

Số điểm 80%

Thảo Nguyên Huỳnh Ngọc

Thảo Nguyên Huỳnh Ngọc

HẠNG

1

Số điểm 86.67%

Thảo Nguyên Huỳnh Ngọc

Thảo Nguyên Huỳnh Ngọc

HẠNG

3

Số điểm 80%

 • 04

  Thảo Nguyên Huỳnh Ngọc

  Số điểm: 80%

 • 05

  Lê Thị Thục Quỳnh

  Số điểm: 73.33%

 • 06

  Lê Thị Thục Quỳnh

  Số điểm: 66.67%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan