Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 9 trang 21

Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 9 trang 21

22 16/03/2019

Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 9 trang 21:

- Tại sao chúng ta không nên ăn mặn?

- Tại sao chúng ta nên sử dụng muối i-ốt?

Trả lời

- Ăn mặn dễ bị bị bệnh cao huyết áp, thận phải hoạt động nhiều hơn để lọc vì thế chúng ta không nên ăn mặn.

- Iot tuy nhu cầu của cơ thể là rất nhỏ nhưng nếu thiếu thì sẽ gây kém phát triển về thệ lực và trí tuệ. Vì thế ta nên sử dụng muối iot để bổ sung iot.

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn