Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 8 trang 19

Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 8 trang 19

21 16/03/2019

Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 8 trang 19: Tại sao chúng ta nên ăn cá trong các bữa ăn?

Trả lời

Đạm do cá cung cấp dễ tiêu hơn các loại đạm do gia cầm và gia súc cung cấp (khắc phục được một phần nhược điểm của đạm thực vật). Vì thế nên ta nên ăn cá trong các bữa ăn.

Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 8 trang 19: Thi kể tên một số món ăn vừa cung cấp đạm động vật, vừa cung cấp đạm thực vật.

Trả lời

Một số món ăn: Canh cua, thịt xào đậu cô ve, đậu phụ nhồi thịt, thịt bò xào rau, khổ qua nhồi thịt,…

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn