Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 4 trang 11

Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 4 trang 11

10 16/03/2019

Bài 4: Các chất dinh dưỡng có trong thức ăn. Vai trò của chất bột đường

Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 4 trang 11:

- Kể tên một số thức ăn chứa nhiều chất bột đường mà bạn biết.

- Nêu vai trò của chất bột đường đối với cơ thể.

Trả lời

- Các thức ăn chứa nhiều bột đường: Gạo và các chế phẩm của gạo, ngô, bánh quy, khoai, bánh mỳ, ngô, bánh kem,…

- Vai trò của chất bột đường: Là nguồn năng lượng chủ yếu cho hoạt động của cơ thể từ hệ miễn dịch đến các cơ quan trong cơ thể. Thiếu hụt tinh bột đường cơ thể sẽ thiếu hụt năng lượng làm hệ miễn dịch và nhiều cơ quan khác suy yếu.

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn