Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 2 trang 7

Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 2 trang 7

21 16/03/2019

Bài 2: Trao đổi chất ở người

Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 2 trang 7: Viết hoặc vẽ sơ đồ sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường theo trí tưởng tượng của bạn.

Trả lời

Giải bài tập Khoa học 4 | Trả lời câu hỏi Khoa học 4

Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 2 trang 7: Hãy giải thích sơ đồ sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường và bạn vẽ.

Trả lời

Giải thích:

- Con người nhận vào nước, không khí (hấp thụ oxi), thức ăn.

- Thải ra: CO2, phân, tế bào chế, nước tiểu, mồ hôi.


BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn