Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 1 trang 5

Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 1 trang 5

18 16/03/2019

Bài 1: Con người cần gì để sống ?

Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 1 trang 5: Hơn hẳn những sinh vật khác, cuộc sống con người còn cần những gì?

Trả lời

Hơn hẳn những sinh vật khác cuộc sống con người cần:

- Những nhu cầu về vật chất: Xe, nhà, quần áo,…

- Nhu cầu về giải trí: Xem tivi, những trò chơi như bóng bàn, cầu lông, …

- Nhu cầu về tình cảm: Được chăm sóc lúc ốm đau, bạn bè,…- Nhu cầu về học tập.

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn