Tập làm văn Tuần 34 trang 108, 109 VBT Tiếng Việt 4 Tập 2

Tập làm văn Tuần 34 trang 108, 109 VBT Tiếng Việt 4 Tập 2

24 15/03/2019

Tập làm văn Tuần 34 trang 108, 109 VBT Tiếng Việt 4 Tập 2

ĐIỀN VÀO GIẤY TỜ IN SẴN

1) Mẹ muốn gửi gấp về quê một số tiền để ông bà sửa bếp. Em hãy giúp mẹ điền những điều cần thiết vào bức điện chuyển tiền đi dưới đây :

Giải vở bài tập Tiếng Việt 4 | Giải VBT Tiếng Việt 4

Trả lời:

Giải vở bài tập Tiếng Việt 4 | Giải VBT Tiếng Việt 4

2) Em đi đặt mua một số báo chí cho mình và cho ông bà, bố mẹ. Hãy điền những nội dung cần thiết vào giấy đặt mua báo chí dưới đây :

Giải vở bài tập Tiếng Việt 4 | Giải VBT Tiếng Việt 4

Trả lời:

Giải vở bài tập Tiếng Việt 4 | Giải VBT Tiếng Việt 4

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn