Tập làm văn Tuần 33 trang 102, 103 VBT Tiếng Việt 4 Tập 2

Tập làm văn Tuần 33 trang 102, 103 VBT Tiếng Việt 4 Tập 2

16 15/03/2019

ĐIỀN VÀO GIẤY TỜ IN SẴN

1) Em cùng mẹ ra bưu điện gửi tiền về quê biếu bà. Hãy giúp mẹ điền những điều cần thiết vào mẫu Thư chuyển tiền dưới đây :

Mặt trước thư:

Giải vở bài tập Tiếng Việt 4 | Giải VBT Tiếng Việt 4

Trả lời:

Giải vở bài tập Tiếng Việt 4 | Giải VBT Tiếng Việt 4

2) Theo em, khi nhận được tiền kèm theo thư chuyển tiền này, người nhận cần viết những gì vào bức thư để trả lại bưu điện ? (Gợi ý: Em cần đọc mặt sau của thư chuyển tiền để trả lời đúng câu hỏi).

Mặt sau thư:

Giải vở bài tập Tiếng Việt 4 | Giải VBT Tiếng Việt 4

Trả lời:

Giải vở bài tập Tiếng Việt 4 | Giải VBT Tiếng Việt 4

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn