Ôn tập học kì 2 tiết 5 Tuần 35 trang 116 VBT Tiếng Việt 4 Tập 1

Ôn tập học kì 2 tiết 5 Tuần 35 trang 116 VBT Tiếng Việt 4 Tập 1

25 15/03/2019

Ôn tập học kì 2 tiết 5 Tuần 35 trang 116 VBT Tiếng Việt 4 Tập 1

1) Viết tiếp để hoàn chỉnh hai khổ thơ sau của bài Nói với em :

   Nếu nhắm mắt...............

   ................... các bà tiên

   ................. đi hài bảy dặm

   .................. cô Tấm rất hiền.

   Nếu nhắm mắt..............

   Đã nuôi em...............

   ..................... sớm khuya vất vả

   ...................... lại mở ra ngay.

Trả lời:

   Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện,

   Sẽ được nhìn thấy các bà tiên,

   Thấy chú bé đi hài bảy dặm,

   Quả thị thơm, cô Tấm rất hiền.

   Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ,

   Đã nuôi em khôn lớn từng ngày,

   Tay bồng bế, sớm khuya vất vả,

   Mắt nhắm rồi, lại mở ra ngay.

2) Bài thơ Nói với em muốn nói với em điều gì ?

Trả lời:

   Bài thơ nói về cuộc sống giữa thiên nhiên, tình yêu thương của gia đình thế giới cổ tích nhiệm màu của trẻ em.

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn