Ôn tập học kì 2 tiết 4 Tuần 35 trang 115 VBT Tiếng Việt 4 Tập 1

Ôn tập học kì 2 tiết 4 Tuần 35 trang 115 VBT Tiếng Việt 4 Tập 1

27 15/03/2019

Ôn tập học kì 2 tiết 4 Tuần 35 trang 115 VBT Tiếng Việt 4 Tập 1

1) Đọc truyện Có một lần (Tiếng Việt 4, tập hai, trang 164). Tìm trong bài đọc và viết lại:

- Một câu hỏi : ............................

- Một câu kể : ..............................

- Một câu cảm : .............................

- Một câu khiến : ..........................

Trả lời:

- Một câu hỏi : Răng em đau, phải không?

- Một câu kể : Có một lần trong giờ tập đọc, tôi nhét tờ giấy vào mồm.

- Một câu cảm : Bộng răng sưng của bạn ấy chuyển sang má khác rồi!

- Một câu khiến : Em về nhà đi !

2) Viết lại những trạng ngữ chỉ thời gian, chỉ nơi chốn có trong bài.

- Trạng ngữ chỉ thời gian : ....................................

- Trạng ngữ chỉ nơi chốn : .................................

Trả lời:

- Trạng ngữ chỉ thời gian : Có một lần trong giờ tập đọc, tôi…- Trạng ngữ chỉ nơi chốn : Ngồi trong lớp tôi lấy lưỡi...

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn