Ôn tập học kì 2 tiết 1 Tuần 28 trang 59 VBT Tiếng Việt 4 Tập 1

Ôn tập học kì 2 tiết 1 Tuần 28 trang 59 VBT Tiếng Việt 4 Tập 1

30 14/03/2019

Tuần 28

Ôn tập học kì 2 tiết 1 Tuần 28 trang 59 VBT Tiếng Việt 4 Tập 1

Ghi tóm tắt vào bảng sau nội dung các bài tập đọc là truyện kể đã học trong chủ điểm Người ta là hoa đất :

Tên bàiNội dung chínhNhân vật
.................................................
...................................................

Trả lời:

Tên bàiNội dung chínhNhân vật
Bốn anh tàiCa ngợi sức khỏe, tài năng, nhiệt thành làm việc nghĩa : trừ ác, cứu dân lành của bốn anh em cẩu Khây.Cẩu Khây, Nắm Tay Đóng Cọc, Lấy Tai Tát Nước, Móng Tay Đục Máng, yêu tinh, bà lão chăn bò
Anh hùng Lao động Trần Đại NghĩaCa ngợi Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa, người đã có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp quốc phòng và xây dựng nền khoa học của đất nước.Trần Đại Nghĩa

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn