Luyện từ và câu Tuần 34 trang 107 VBT Tiếng Việt 4 Tập 2

Luyện từ và câu Tuần 34 trang 107 VBT Tiếng Việt 4 Tập 2

28 15/03/2019

Luyện từ và câu Tuần 34 trang 107 VBT Tiếng Việt 4 Tập 2

THÊM TRẠNG NGỮ CHỈ PHƯƠNG TIỆN CHO CÂU

I - Nhận xét

1) Trạng ngữ được in nghiêng trong các câu sau trả lời câu hỏi gì ? Ghi vào chỗ trống trong bảng.

a) Bằng món "mầm đá" độc đáo, trạng Quỳnh đã giúp chúa Trịnh hiểu vì sao chúa thường ăn không ngon miệng.

Trạng ngữ trả lời câu hỏi :..........................

b) Với một chiếc khăn bình dị, nhà ảo thuật đã tạo nên những tiết mục rất đặc sắc.

Trạng ngữ trả lời câu hỏi :............................

Trả lời:

a) Trạng ngữ trả lời câu hỏi : Bằng cái gì ?

b) Trạng ngữ trả lời câu hỏi : Với cái gì ?

2) Loại trạng ngữ trên bổ sung cho câu ý nghĩa gì?

Trả lời:

Loại trạng ngữ trên bổ sung ý nghĩa chỉ phương tiện cho câu.

II - Luyện tập

1) Gạch dưới trạng ngữ trong các câu sau :

a) Bằng một giọng thân tình, thầy khuyên chúng em gắng học bài, làm bài đầy đủ.

b) Với óc quan sát tinh tế và đôi bàn tay khéo léo, người họa sĩ dân gian đã sáng tạo nên những bức tranh làng Hồ nổi tiếng.

Trả lời:

a) Bằng một giọng thân tình, thầy khuyên chúng em gắng học bài, làm bài đầy đủ.

b) Với óc quan sát tinh tế và đôi bàn tay khéo léo, người họa sĩ dân gian đã sáng tạo nên những bức tranh làng Hồ nổi tiếng.

2) Viết một đoạn văn ngắn tả con vật mà em yêu thích trong đó có ít nhất một câu có trạng ngữ mở đầu bằng các từ bằng, với :

Trả lời:

   Với những chiếc móng và cựa sắc nhọn, chú gà trống dũng mãnh chống lại kẻ thù của mình, giương oai trước lũ mái mơ đang tròn mắt vì ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Bằng một giọng lanh lảnh, chú rướn đuôi, giương cao cổ, cất giọng gáy “ò, ó, o !’’ Thật kiêu hãnh.


BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn