Luyện từ và câu Tuần 31 trang 88, 89 VBT Tiếng Việt 4 Tập 2

Luyện từ và câu Tuần 31 trang 88, 89 VBT Tiếng Việt 4 Tập 2

22 15/03/2019

Luyện từ và câu Tuần 31 trang 88, 89 VBT Tiếng Việt 4 Tập 2

THÊM TRẠNG NGỮ CHỈ NƠI CHỐN CHO CÂU

I. Nhận xét

1) Gạch dưới bộ phận trạng ngữ trong các câu ở cột A. Viết vào chỗ trống ở cột B ý nghĩa của mỗi trạng ngữ đó.

AB
a) Trước nhà, mấy cây hoa giấy nở tưng bừng.Trạng ngữ bổ sung ý nghĩa ....................
b) Trên các lề phố, trước cổng các cơ quan, trên mặt đường nhựa, từ khắp năm cửa ô trở vào, hoa sấu vẫn nở, vẫn vương vãi khắp thủ đô.Trạng ngữ bổ sung ý nghĩa .................

Trả lời:

AB
a) Trước nhà, mấy cây hoa giấy nở tưng bừng.Trạng ngữ bổ sung ý nghĩa nơi chốn cho câu.
b) Trên các lề phố, trước cổng các cơ quan, trên mặt đường nhựa, từ khắp năm cửa ô trở vào, hoa sấu vẫn nở, vẫn vương vãi khắp thủ đô.Trạng ngữ bổ sung ý nghĩa nơi chốn cho câu.

2) Đặt câu hỏi cho bộ phận trạng ngữ tìm được trong mỗi câu ở bài tập 1 :

- Câu hỏi cho trạng ngữ của câu a :

- Câu hỏi cho trạng ngữ của câu b :

Trả lời:

- Câu hỏi cho trạng ngữ của câu a :

Mấy cây hoa giấy nở tùng bừng ở đâu ?

- Câu hỏi cho trạng ngữ của câu b :

Hoa sấu vẫn nở, vẫn vương vãi ở đâu ?

II - Luyện tập

1) Gạch dưới bộ phận trạng ngữ chỉ nơi chốn trong các câu sau :

- Trước rạp, người ta dọn dẹp sạch sẽ, sắp một hàng ghế dài. - Trên bờ, tiếng trống càng thúc dữ dội - Dưới những mái nhà ẩm nước, mọi người vẫn thu mình trong giấc ngủ mệt mỏi.

Trả lời:

Trước rạp, người ta dọn dẹp sạch sẽ, sắp một hàng ghế dài. - Trên bờ, tiếng trống càng thúc dữ dội - Dưới những mái nhà ẩm nước, mọi người vẫn thu mình trong giấc ngủ mệt mỏi.

2) Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn trong các câu sau :

- .............., em giúp bố mẹ làm những công việc gia đình.

- .............., em rất chăm chú nghe giảng và hăng hái phát biểu.

- .............., hoa đã nở.

Trả lời:

Ở nhà, em giúp bố mẹ làm những công việc gia đình.

Trên lớp, em rất chăm chú nghe giảng và hăng hái phát biểu.

Trong vườn, hoa đã nở.

3) Các câu dưới đây chỉ mới có trạng ngữ chỉ nơi chốn. Hãy thêm những bộ phận cần thiết để hoàn chỉnh những câu ấy.

a) Ngoài đường, ......................................

b) Trong nhà, .......................................

c) Trên đường đến trường, .......................................

d) Ở bên kia sườn núi, .......................................

Trả lời:

a) Ngoài đường, xe cộ qua lại nườm nượp, mọi người đi lại tấp nập.

b) Trong nhà, em bé đang say ngủ.

c) Trên đường đến trường, em nhìn thấy một bà lão ăn xin rất tội nghiệp.

d) Ở bên kia sườn núi, hoa ban nở trắng một vạt đồi.


BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn