Luyện từ và câu Tuần 27 trang 54 VBT Tiếng Việt 4 Tập 2

Luyện từ và câu Tuần 27 trang 54 VBT Tiếng Việt 4 Tập 2

44 14/03/2019

CÂU KHIẾN

1) Gạch dưới các câu khiến trong những đoạn trích sau :

a) Cuối cùng, nàng quay lại bảo thị nữ :

- Hãy gọi người hàng hành vào cho ta !

b) Một anh chiến sĩ đến nâng con cá lên hai bàn tay, nói nựng : “Có đau không, chú mình ? Lần sau, khi nhảy múa phải để ý nhé ! Đừng có nhảy lên boong tàu !

c) Con rùa vàng không sợ người, nhô thêm nữa, tiến sát về phía thuyền vua. Nó đứng nổi trên mặt nước và nói :

- Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương !

d) Ông lão nghe xong, bảo rằng :

- Con đi chặt cho đủ một trăm đốt tre, mang về đây cho ta.

Trả lời:

a) Cuối cùng, nàng quay lại bảo thị nữ :

Hãy gọi người hàng hành vào cho ta !

b) Một anh chiến sĩ đến nâng con cá lên hai bàn tay, nói nựng : “Có đau không, chú mình ? Lần sau, khi nhảy múa phải để ý nhé ! Đừng có nhảy lên boong tàu !

c) Con rùa vàng không sợ người, nhô thêm nữa, tiến sát về phía thuyền vua. Nó đứng nổi trên mặt nước và nói :

Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương !

d) Ông lão nghe xong, bảo rằng :

Con đi chặt cho đủ một trăm đốt tre, mang về đây cho ta.

2) Viết lại ba câu khiến tìm được trong sách giáo khoa Tiếng Việt hoặc Toán của em.

Trả lời:

- Dựa vào các câu trả lời trên, hãy viết một kết bài mở rộng cho bài văn (Tiếng Việt 4, tập 2, trang 28)

- Em hãy tóm tắt một trong các tin trên bằng một hoặc hai câu (Tiếng Việt 4, tập 2, trang 73)

- Vào ngay ! (Ga-vrốt ngoài chiến lũy) (Tiếng Việt 4, tập 2, trang 81)

3) Em hãy đặt một câu khiến để nói với bạn, với anh chị hoặc với cô giáo (thầy giáo).

Trả lời:

- Với bạn : Cho mình mượn cây thước một chút !

- Với anh (chị) : Chị ơi, cho em mượn quyển truyện tranh của chị nhé !

- Với cô giáo : Em xin phép cô em ra ngoài một lát ạ !


BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn