Luyện từ và câu Tuần 26 trang 48, 49 VBT Tiếng Việt 4 Tập 2

Luyện từ và câu Tuần 26 trang 48, 49 VBT Tiếng Việt 4 Tập 2

31 14/03/2019

LUYỆN TẬP VỀ CÂU KỂ AI LÀ GÌ ?

1) Đánh dấu x vào ô trống trước câu kể Ai là gì ?. Xác định tác dụng của mỗi câu (dùng để giới thiệu hay nhận định về sự vật).

CâuDùng để giới thiệuDùng để nêu nhận định
Giải vở bài tập Tiếng Việt 4 | Giải VBT Tiếng Việt 4Nguyễn Tri Phương là người Thừa Thiên.x
Giải vở bài tập Tiếng Việt 4 | Giải VBT Tiếng Việt 4Hoàng Diệu quê ở Quảng Nam.
Giải vở bài tập Tiếng Việt 4 | Giải VBT Tiếng Việt 4Cả hai ông đều không phải là người Hà Nội.
Giải vở bài tập Tiếng Việt 4 | Giải VBT Tiếng Việt 4Nhưng các ông đã anh dũng hi sinh bảo vệ thành Hà Nội trong hai cuộc chiến đấu giữ thành nâm 1873 và 1882
Giải vở bài tập Tiếng Việt 4 | Giải VBT Tiếng Việt 4Ở trung tâm Hà Nội ngày nay có hai đưòng phố đẹp mang tên hai ông.
Giải vở bài tập Tiếng Việt 4 | Giải VBT Tiếng Việt 4Ông Năm là dân ngụ cư của làng này
Giải vở bài tập Tiếng Việt 4 | Giải VBT Tiếng Việt 4Hồi ông mới ra chòi vịt, ông trầm lặng như một chiếc bóng.
Giải vở bài tập Tiếng Việt 4 | Giải VBT Tiếng Việt 4Tàu nào có hàng cần bốc lên là cần trục vươn tới.
Giải vở bài tập Tiếng Việt 4 | Giải VBT Tiếng Việt 4Cần trục là cánh tay kì diệu của các chú công nhân.

Trả lời:

CâuDùng để giới thiệuDùng để nêu nhận định
X    Nguyễn Tri Phương là người Thừa Thiên.x
X    Hoàng Diệu quê ở Quảng Nam.x
X    Cả hai ông đều không phải là người Hà Nội.x
Nhưng các ông đã anh dũng hi sinh bảo vệ thành Hà Nội trong hai cuộc chiến đấu giữ thành nâm 1873 và 1882
Ở trung tâm Hà Nội ngày nay có hai đưòng phố đẹp mang tên hai ông.
X    Ông Năm là dân ngụ cư của làng nàyx
Hồi ông mới ra chòi vịt, ông trầm lặng như một chiếc bóng.
Tàu nào có hàng cần bốc lên là cần trục vươn tới.
X    Cần trục là cánh tay kì diệu của các chú công nhân.x

2) Gạch một gạch dưới bộ phận chủ ngữ, gạch hai gạch dưới bộ phận vị ngữ trong mỗi câu Ai là gì ? em vừa tìm được.

Trả lời:

a) Nguyễn Tri Phương là người Thừa Thiên.

b) Cả hai ông đều không phải là người Hà Nội.

c) Ông Năm là dân ngụ cư của làng này.

d) Cần trục là cánh tay kì diệu của các chú công nhân.

3) Có lần, em cùng một số bạn trong lớp đến thăm bạn Hà bị ốm. Em giới thiệu với bố mẹ bạn Hà từng người trong nhóm. Hãy viết một đoạn văn ngắn kể lại chuyện đó, trong đoạn văn có sử dụng câu kể Ai là gì ?

Trả lời:

Khi chúng tôi đến, Hà đang nằm trong phòng. Ba mẹ Hà mở cửa đón chúng tôi. Chúng tôi lễ phép chào hai bác. Thay mặt nhóm bạn, tôi nói với hai bác :

- Thưa hai bác, hôm nay nghe tin Hà bị ốm, chúng cháu đến thăm Hà. Cháu xin giới thiệu với hai bác : Đây là bạn Dũng. Bạn Dũng là lớp trưởng lớp cháu. Bạn Dũng học giỏi lắm đấy ạ ! Còn đây là bạn Dung - chim sơn ca của lớp cháu. Còn cháu là Lê, cháu ngồi cùng bàn và là bạn thân của Hà ạ.


BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn