Khoa học 4 Bài 6: Vai trò của vi-ta-min, chất khoáng và chất xơ

Khoa học 4 Bài 6: Vai trò của vi-ta-min, chất khoáng và chất xơ

22 16/03/2019

Bài 6: Vai trò của vi-ta-min, chất khoáng và chất xơ

Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 6 trang 14: Thi kể tên một số vitamin và chất khoáng có trong thức ăn mà bạn biết.

Trả lời

- Một số loại vitamin: A, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D1, D2, D3, D4, D5, E, K.

- Một số loại chất khoáng: Natri, canxi, sắt, photpho, mangan, natri, iot,…

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn