Khoa học 4 Bài 3: Trao đổi chất ở người (tiếp theo)

Khoa học 4 Bài 3: Trao đổi chất ở người (tiếp theo)

22 16/03/2019

Bài 3: Trao đổi chất ở người (tiếp theo)

Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 3 trang 8: Cơ quan dưới đây có chức năng gì trong quá trình trao đổi chất?

Giải bài tập Khoa học 4 | Trả lời câu hỏi Khoa học 4

Trả lời

- Hình 1: Cơ quan tiêu hóa để tiêu hóa thức ăn.

- Hình 2: Cơ quan hô hấp để trao đổi khí với bên ngoài.

- HÌnh 3: Cơ quan tuần hoàn vận chuyển chất dinh dưỡng đến các bộ phận trong cơ thể, đồng thời cũng nhận lại các chất thải như CO2 để đưa đến các bộ phận thích hợp xử lí.

- Hình 4: Cơ quan bài tiết có chứ năng bài tiết nước tiểu, mồ hôi ra ngoài cơ thể.

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn