Con người và sức khỏe

Con người và sức khỏe

19 16/03/2019

Bài 1: Con người cần gì để sống ?

Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 1 trang 4: Như mọi sinh vật khác, con người cần gì để duy trì sự sống của mình?

Trả lời

Như mọi sinh vật khác, con người cần:

- Oxi trong không khí.

- Nước.

- Thức ăn.

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn