Chính tả Tuần 33 trang 98, 99 VBT Tiếng Việt 4 Tập 2

Chính tả Tuần 33 trang 98, 99 VBT Tiếng Việt 4 Tập 2

8 15/03/2019

Chính tả Tuần 33 trang 98, 99 VBT Tiếng Việt 4 Tập 2

1) Điền những tiếng có nghĩa ứng với các ô trống dưới đây :

aamanang
trtrà, trả(lời)........
ch
dchnhth
iêudiễu(diễu hành),..........
iu

Trả lời:

aamanang
trtrà, trả(lời), tra khảo, dối trá, tra hỏi, thanh tra, trá hình, trả bài, trả giátrảm, trạm, xá, trám răng, rừng tràm, quả trám, trạm xăngtràn, tràn lan, trán, tràn ngậptrang vở, trang bị, trang điểm, trang hoàng, trang phục, trang nghiêm,
chcha mẹ, chà đạp, chà xát, chả giò, chà là, chung chạ, chả trácháo chàm, chạm cốc, chạm trán, bệnh chàm, chạm nọcchan hòa, chán nản, chán chê, chán ghét, chạn bếp, chan canhchàng trai, chẫu chàng, chạng rạng, chạng vạng
dchnhth
iêudiễu(diễu hành), cánh diều, diều hâu, diệu kế, kì diệu, diệu vợi, diễu binhchiêu đãi, chiêu sinh, chiều cao, chiều chuộng, trải chiếu, chiếu phim,bao nhiêu, phiền nhiễu, nhiễu sự, nhiêu khê, nhiễu sóngthiêu đốt, thiếu niên, thiểu số, thiểu não, thiếu nhi, thiêu thân, thiếu thốn
iudìu dắt, dịu mát, dịu dàng, dịu ngọtchịu khổ, chịunhíu mắt, khâu nhíu lại, nói nhịu ...thức ăn thiu, thiu ngủ

2) Tìm nhanh

a) - Các từ láy trong đó tiếng nào cũng bắt đầu bằng âm tr.

M : tròn trịa, ................................

- Các từ láy trong đó tiếng nào cũng bắt đầu bằng âm ch.

M : chông chênh, .....................................

b) - Các từ láy trong đó tiếng nào cũng có vần iêu.

M : liêu xiêu, .............................

- Các từ láy trong đó tiếng nào cũng có vần iu.

M : líu ríu, .....................

Trả lời:

a)- Các từ láy trong đó tiếng nào cũng bắt đầu bằng âm tr.

M : tròn trịa, trắng trẻo, trơ trẽn, trùng trục, tròng trành, tráo trở

- Các từ láy trong đó tiếng nào cũng bắt đầu bằng âm ch.

M : chông chênh, chống chếnh, chong chóng, chói chang

b) - Các từ láy trong đó tiếng nào cũng có vần iêu.

M : liêu xiêu, thiêu thiếu

- Các từ láy trong đó tiếng nào cũng có vần iu.

M : líu ríu, dìu dịu, chiu chíu


BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn