Chính tả Tuần 32 trang 91, 92 VBT Tiếng Việt 4 Tập 2

Chính tả Tuần 32 trang 91, 92 VBT Tiếng Việt 4 Tập 2

11 15/03/2019

Chính tả Tuần 32 trang 91, 92 VBT Tiếng Việt 4 Tập 2

Điền những chữ bị bỏ trống để hoàn chỉnh các mẩu chuyện dưới đây. Biết rằng :

1) Những chữ bị bỏ trống trong mẩu chuyện sau bắt đầu bằng s hoặc x :

Chúc mừng năm mới sau một…. thế kỉ

   Ngày 4-1-1889, ông Cô-lin từ Ô-xtrây-li-a gửi một tấm thiếp chúc mừng năm mới cho cô Uôn-đrốp ở thành phố A-béc-đin, nước Anh. Không hiểu vì…………mãi đầu năm 2001, tức là 112 năm……… tấm bưu thiếp mới đến được A-béc-đin. Các nhân viên bưu điện………… sở sương mù đang gắng………. tìm con cháu của cụ Uôn-đrốp để trao tấm thiếp và…………. lỗi vì……….chậm trễ này.

Trả lời:

Chúc mừng năm mới sau một…. thế kỉ

   Ngày 4-1-1889, ông Cô-lin từ Ô-xtrây-li-a gửi một tấm thiếp chúc mừng năm mới cho cô Uôn-đrốp ở thành phố A-béc-đin, nước Anh. Không hiểu vì sao mãi đầu năm 2001, tức là 112 năm sau tấm bưu thiếp mới đến được A-béc-đin. Các nhân viên bưu điện xứ sở sương mù đang gắng sức tìm con cháu của cụ Uôn-đrốp để trao tấm thiếp và xin lỗi vì sựchậm trễ này.

2) Những chữ bị bỏ trống trong mẩu chuyện sau chứa o hoặc ô :

Người không biết cười

   Nhà văn Mĩ nổi tiếng Mác-Tuên rất có khiếu khôi hài. Ai đã dự những buổi nói chuyện của ông thì không thể nào không bật cười vì những câu nói dí…………. những mẩu chuyện…………hỉnh. Nhưng trong một lần gặp gỡ…………………. chúng, Mác-Tuên rất ngạc nhiên thấy một ông già suốt buổi không hề nhếch mép, mặc dù ai nấy cười ngả cười nghiêng. Mãi đến lúc ra về, Mác-Tuên mới biết ông già đó bị điếc từ mấy năm nay rồi. Ông đến dự buổi………….. chuyện chỉ vì muốn biết mặt nhà văn……………. tiếng.

Trả lời:

Người không biết cười

   Nhà văn Mĩ nổi tiếng Mác-tuên rất có khiếu khôi hài. Ai đã dự những buổi nói chuyện của ông thì không thể nào không bật cười vì những câu nói dí dỏm, những mẩu chuyện hóm hỉnh. Nhưng trong một lần gặp gỡ công chúng, Mác-Tuên rất ngạc nhiên thấy một ông già suốt buổi không hề nhếch mép, mặc dù ai nấy cười ngả cười nghiêng. Mãi đến lúc ra về, Mác-Tuên mới biết ông già đó bị điếc từ mấy năm nay rồi. Ông đến dự buổi tròchuyện chỉ vì muốn biết mặt nhà văn nổi tiếng.


BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn