Chính tả Tuần 26 trang 47 VBT Tiếng Việt 4 Tập 2

Chính tả Tuần 26 trang 47 VBT Tiếng Việt 4 Tập 2

23 14/03/2019

Chính tả Tuần 26 trang 47 VBT Tiếng Việt 4 Tập 2

1) Điền vào chỗ trống l hoặc n

   Từ xa nhìn …ại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng …ồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn …ửa hồng tươi. Hàng ngàn búp …õn là hàng ngàn ánh …ến trong xanh. Tất cả đều …óng …ánh …ung …inh trong …ắng. Chào mào, sáo sậu, sáo đen, đàn đàn …ũ …ũ bay đi bay về, lượn …ên …ượn xuống.

Trả lời:

   Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi. Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh. Tất cả đều lóng lánh lung linh trong nắng. Chào mào, sáo sậu, sáo đen, đàn đàn lũ lũbay đi bay về, lượn lên lượn xuống.

2) Điền vào chỗ trống tiếng có vần in hoặc inh

– lung …………..          - thầm ……….

– giữ …………….          – lặng ……….

– bình …………..          – học………….

– nhường ………..          – gia………….

– rung …………….          – thông……….

Trả lời:

- lung linh           - thầm kín

- giữ gìn              - lặng thinh

- bình minh           - học sinh

- nhường nhịn        - gia đình

- rung rinh           - thông minh

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn