Chính tả Tuần 25 trang 41 VBT Tiếng Việt 4 Tập 2

Chính tả Tuần 25 trang 41 VBT Tiếng Việt 4 Tập 2

18 14/03/2019

Chính tả Tuần 25 trang 41 VBT Tiếng Việt 4 Tập 2

1, Điền vào chỗ trống những tiếng bắt đầu bằng r, d hoặc gi :

   Rừng đã bảng lảng thu. Những thân cây cao lưng chừng trời khẽ khàng thả xuống một chiếc lá úa. Không .............. tĩnh lặng nồng nàn mùi đất bốc hương và mùi lá ải lên men. Chẳng biết mưa từ bao .............. mà thân cây thông dại trắng mốc, nứt nẻ, .............. đầu, có những vệt nước chảy ngoằn ngoèo. Trời đứng .............., nhưng đâu đó vẫn âm âm một tiếng vang rền, không thật rõ ............... Hay là gió đã nổi lên ở khu .............. phía bên kia ?

Trả lời:

   Rừng đã bảng lảng thu. Những thân cây cao lưng chừng trời khẽ khàng thả xuống một chiếc lá úa. Không gian tĩnh lặng nồng nàn mùi đất bốc hương và mùi lá ải lên men. Chẳng biết mưa từ bao giờ mà thân cây thông dại trắng mốc, nứt nẻ, dãi đầu, có những vệt nước chảy ngoằn ngoèo. Trời đứng gió, nhưng đâu đó vẫn âm âm một tiếng vang rền, không thật rõ ràng. Hay là gió đã nổi lên ở khu rừng phía bên kia ?

2, Điền vào chỗ trống ên hoặc ênh :

   – Mẹ rằng : Quê mẹ, Bảo Ninh

M.... mông sóng biển, L.... đ.... mạn thuyền.

    Sớm chiều, nước xuống triều l....

Cực thân từ thuở mới l.... chín mười

   – Cái gì cao lớn l.... kh....

Đứng mà không tựa ngã k.... ngay ra ?

Trả lời:

   - Mẹ rằng : Quê mẹ, Bảo Ninh

Mênh mông sóng biển, lênh đênh mạn thuyền.

    Sớm chiều, nước xuống triều lên

Cực thân từ thuở mới lên chín mười.

   - Cái gì cao lớn lênh khênh

Đứng mà không tựa ngã kềnh ngay ra ?


BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn