Bài 86 trang 43 SGK Toán 6 Tập 2

Bài 86 trang 43 SGK Toán 6 Tập 2

103 01/07/2019

Bài 86 (trang 43 SGK Toán 6 tập 2): Tìm x, biết:

Giải bài 86 trang 43 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Lời giải

Giải bài 86 trang 43 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Giải bài 86 trang 43 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Kiến thức áp dụng

+ Để tìm thừa số, ta lấy tích chia cho thừa số còn lại.

+ Để tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

+ Muốn chia hai phân số ta nhân số bị chia với nghịch đảo của số chia: Giải bài 86 trang 43 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6


BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn