Bài 83 trang 41 SGK Toán 6 Tập 2

Bài 83 trang 41 SGK Toán 6 Tập 2

108 01/07/2019

Bài 83 (trang 41 SGK Toán 6 tập 2): Lúc 6 giờ 50 phút Việt đi xe đạp từ A đến B với vận tốc là 15km/h. Lúc 7h 10 phút bạn Nam đi xe đạp từ B để đến A với vận tốc là 12 km/h. Hai bạn gặp nhau ở C lúc 7 giờ 30 phút. Tính quãng đường AB.

Lời giải

Giải bài 83 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Thời gian bạn Việt đi từ A đến C là:

Giải bài 83 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Quãng đường AC dài là:

Giải bài 83 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Thời gian bạn Nam đi từ B đến C là:

Giải bài 83 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Quãng đường BC dài là:

Giải bài 83 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Quãng đường AB dài là:

AB = AC + BC = 10 + 4 = 14 km

Vậy quãng đường AB dài 14 km.


BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn