Bài 82 trang 41 SGK Toán 6 Tập 2

Bài 82 trang 41 SGK Toán 6 Tập 2

102 01/07/2019

Bài 82 (trang 41 SGK Toán 6 tập 2)Toán vui. Một con ong và bạn Dũng cùng xuất phát từ A để đến B. Biết rằng mỗi giây ong bay được 5m và mỗi giờ Dũng đạp xe đi được 12km. Hỏi con ong hay bạn Dũng đến B trước.

Lời giải

Ta đã biết trên cùng một quãng đường đi, ai có vận tốc lớn hơn thì sẽ về đích trước.

Cách 1:

Mỗi giây con ong bay được 5m.

Một giờ = 60p = 60.60 giây = 3600 giây.

Một giờ con ong bay được 5.3600 = 18000 (m) = 18km.

Vậy vận tốc của con ong là 18km/h > vận tốc bạn Dũng.

Vậy con ong về đích trước.

Cách 2:

Ta có: Mỗi giờ bạn Dũng đạp xe được 12km = 12000 m.

Một giờ = 60 phút = 3600 giây.

Một giây bạn Dũng đạp được: Giải bài 82 trang 41 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Vậy vận tốc của bạn Dũng là Giải bài 82 trang 41 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6 m/s < vận tốc con ong.

Vậy con ong về đích trước.


BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn