bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm

bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm

46 21/05/2019

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 3 trang 108: Nếu đường thẳng chứa ba điểm A, B, C thì gọi tên đường thẳng đó như thế nào (h.18) ?

Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6

Lời giải

Ta lấy tên hai điểm một để gọi tên đường thẳng đó: đường thẳng AB; đường thẳng BA; đường thẳng BC; đường thẳng CB; đường thẳng AC; đường thẳng CA.


BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn