bài 2: Ba điểm thẳng hàng

bài 2: Ba điểm thẳng hàng

61 05/05/2019

Bài 8 (trang 106 SGK Toán 6 Tập 1): Ở hình 10 thì ba điểm A, B, C hay ba điểm A, M, N thẳng hàng? Lấy thước thẳng để kiểm tra.

Giải bài 8 trang 106 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Hình 10

Lời giải

Đặt thước sao cho mép thước trùng với đoạn bên trái của ô vuông.

Khi đó mép thước cũng trùng với đoạn đi qua điểm M, N.

Vậy A, M, N thẳng hàng.

Giải bài 8 trang 106 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn