Giải VBT Toán 4 Bài 28. Tự kiểm tra

Giải VBT Toán 4 Bài 28. Tự kiểm tra

31 14/03/2019

Giải VBT Toán 4 Bài 28. Tự kiểm tra

Bài 1 trang 33 VBT Toán 4 Tập 1: Số ‘‘ba triệu không trăm hai mươi lăm nghìn sáu trăm bảy mươi tư’’ viết là:

A. 3 000 000 25 000 674      B. 3 000 000 25 674

C. 3 025 674      D. 325 674

Lời giải:

Đáp án đúng là :C. 3 025 674


BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn