Giải bài C7 trang 52 SGK Vật Lý 6

Giải bài C7 trang 52 SGK Vật Lý 6

51 03/05/2019

Bài C7 (trang 52 SGK Vật Lý 6): Sử dụng hệ thống ròng rọc nào trong hình 16.6 có lợi hơn về lực? Tại sao?

Giải bài C7 trang 52 SGK Vật Lý 6 | Để học tốt Vật Lý 6

Lời giải:

Nên sử dụng hệ thống ròng rọc ở hình bên phải gồm 2 ròng rọc: 1 ròng rọc động và 1 ròng rọc cố định có lợi hơn vì nó giúp làm lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật nhiều lần.

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn