Giải bài C6 trang 52 SGK Vật Lý 6

Giải bài C6 trang 52 SGK Vật Lý 6

49 03/05/2019

Bài C6 (trang 52 SGK Vật Lý 6): Dùng ròng rọc có lợi gì?

Lời giải:

Dùng ròng rọc giúp con người làm việc dễ dàng vì nó có tác dụng thay đổi hướng của lực (ròng rọc cố định) hoặc độ lớn của lực thay đổi (ròng rọc động).


BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn