Giải bài C6 trang 49 SGK Vật Lý 6

Giải bài C6 trang 49 SGK Vật Lý 6

47 03/05/2019

Bài C6 (trang 49 SGK Vật Lý 6): Hãy chỉ ra cách cải tiến việc sử dụng đòn bẩy ở hình 15.1 để làm giảm lực kéo hơn.

Giải bài C6 trang 49 SGK Vật Lý 6 | Để học tốt Vật Lý 6

Lời giải:

Để làm giảm lực kéo ở hình trên ta có thể làm như sau:

+ Dời giá đỡ làm điểm tựa O gần ống bêtông hơn (nếu được).

+ Hoặc dùng đòn bẩy dài hơn.

+ Hoặc buộc thêm gạch, khúc gỗ hoặc các vật nặng khác vào phía cuối đòn bẩy.


BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn