Giải bài C5 trang 49 SGK Vật Lý 6

Giải bài C5 trang 49 SGK Vật Lý 6

39 03/05/2019

Bài C5 (trang 49 SGK Vật Lý 6): Hãy chỉ ra điểm tựa, các điểm tác dụng của lực F1, F2 lên đòn bẩy trong hình 15.5.

Giải bài C5 trang 49 SGK Vật Lý 6 | Để học tốt Vật Lý 6

Lời giải:

- Điểm tựa: chỗ mái chèo tựa vào mạn thuyền; trục bánh xe cút kít; ốc giữ chặt hai nửa kéo; trục quay bập bênh.

- Điếm tác dụng của lực F1: chỗ nước đẩy vào mái chèo; chỗ giữa mặt đáy thùng xe cút kít chạm vào thanh nối ra tay cầm; chỗ giấy chạm vào lưỡi kéo; chỗ một bạn ngồi.

- Điếm tác dụng của lực F2: chỗ tay cầm mái chèo; chỗ tay cầm xe cút kít; chỗ tay cầm kéo; chỗ bạn còn lại ngồi.

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn