Giải bài C4 trang 52 SGK Vật Lý 6

Giải bài C4 trang 52 SGK Vật Lý 6

41 03/05/2019

Bài C4 (trang 52 SGK Vật Lý 6): Tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống:

a. Ròng rọc (1) ... có tác dụng làm đổi hướng của lực kéo so với khi kéo trực tiếp.

b. Dùng ròng rọc (2) ... thì lực kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng của vật.

Lời giải:

a. Ròng rọc (1) cố định có tác dụng làm đổi hướng của lực kéo so với khi kéo trực tiếp.

b. Dùng ròng rọc (2) động thì lực kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng của vật


BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn