Giải bài C4 trang 49 SGK Vật Lý 6

Giải bài C4 trang 49 SGK Vật Lý 6

42 03/05/2019

Bài C4 (trang 49 SGK Vật Lý 6): Tìm ví dụ sử dụng đòn bẩy trong cuộc sống.

Lời giải:

Một số dụng cụ sử dụng như đòn bẩy trong cuộc sống:

- Cái kéo, mái chèo thuyền.

- Trò chơi bập bênh.

- Cái khui bia, nước ngọt.


BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn